AUDIODESKRYPCJA

 Jak dać widoczność osobom  
 z niepełnosprawnościami?  

Zapoznaj się z deklaracją
Osoba z_

osobaz

Daję widoczność!
Działam na rzecz większej widoczności osób z niepełnosprawnościami w mediach, miejscach publicznych i społecznościach online. Co mogę jeszcze? Regularnie zapraszać osoby z niepełnosprawnością do udziału w wydarzeniach i projektach, aby ich historie były często opowiadane i doceniane.

Wpływam na edukację i świadomość:
Poszerzam swoją wiedzę na temat różnych rodzajów niepełnosprawności, uczę się na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dzielę się wiedzą w swoim środowisku, aby zwiększyć świadomość społeczną. Co mogę jeszcze? Uczestniczyć aktywnie w dyskusjach i w warsztatach, które pomagają lepiej zrozumieć wspólne potrzeby

osobaz
osobaz

Unikam protekcjonalnych eufemizmów.
Świadomie unikam używania stereotypowych opisów i określeń w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Co mogę jeszcze ? Używać określeń neutralnych z poszanowaniem innych. Używam określeń "osoba z niepełnosprawnością".

Wspieram Inicjatywy:
Aktywnie wspieram organizacje i inicjatywy działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Co mogę jeszcze? Regularnie uczestniczyć w akcjach na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

osobaz
osobaz

Dbam o dostępność cyfrową:
Dbam o to, aby moje treści w internecie były dostępne dla wszystkich. Dbam o wzmocniony fokus, odpowiednie opisy obrazków i inne elementy ułatwiające korzystanie z moich stron. Co mogę jeszcze? Regularnie sprawdzać dostępność moich stron i wprowadzać ułatwienia

Komunikuję się równościowo:
W tym jak rozmawiam i piszę nie różnicuję ludzi, stosuję język prosty i inkluzywny, tak aby na tej płaszczyźnie nie polaryzować i nie wprowadzać podziałów.

osobaz
osobaz

Reaguję na wykluczenia:
Jeśli widzę, słyszę lub czytam o sytuacji wykluczenia osób z niepełnosprawnością – reaguję, staję w obronie osoby wykluczanej w życiu społecznym, publicznym, pracy, itp. Zwracam się o pomoc do konkretnych instytucji i nie pozostawiam takiej osoby bez wsparcia.

Potwierdzam zapoznanie się z deklaracją.

Podpisując tę deklarację, wyrażam swoje zaangażowanie w tworzenie bardziej zrównoważonego i wspierającego społeczeństwa, w którym każdy ma równe szanse i możliwości. 🌟🤝

Pomóż nam dotrzeć do większej liczby osób z naszym przesłaniem. Udostępnij informacje o akcji na swoich social mediach.

Dziękujemy!

 O kampanii 


Osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w dyskursie publicznym postrzegamy wyłącznie poprzez ich niepełnosprawność. Cały czas oduczamy się mówić „osoba niepełnosprawna” na rzecz określenia „osoba z niepełnosprawnością”. Przyimek „z” jest tu bardzo ważny, nadaje podmiotowość i pokazuje, że niepełnosprawność to tylko jedno z możliwych dopełnień.

 Co chcemy osiągnąć? 


Język kształtuje i zmienia naszą rzeczywistość, dlatego chcemy podkreślić podmiotowość osób z niepełnosprawnościami oraz ukazać, jak istotne są język i subtelne niuanse, aby każdy z nas czuł się widzialny.

 Dlaczego to ważne? 


osobaz

Ponad 80 proc. osób z niepełnosprawnościami

twierdzi, że przynajmniej w niewielkim stopniu ma poczucie przynależności do grupy dyskryminowanej ze względu na niepełnosprawność. Do tego poczucia w dużej mierze przyczynia się wizerunek osób z niepełnosprawnością w mediach i dyskursie społecznym.

Blisko 3 na 4 osoby badane

(w raporcie fundacji Avalon, 2023) wskazały, że w mediach spotykają się z wizerunkiem osoby z niepełnosprawnością jako osoby zbierającej pieniądze (79%) lub ofiary (74%).

Innym spotykanym wizerunkiem jest wizerunek bohatera, nawet jeśli osoba ta wykonuje proste z pozoru czynności (42%).

Źródło: „Najpierw widziana jest niepełnosprawność, później człowiek.” – raport Fundacji Avalon

Kampanię Osoba z_ rozpoczyna spektakl Łabędzie w reżyserii Tobiasza Sebastiana Berga, który wraz z uczestnikami projektu podjął próbę reinterpretacji najbardziej klasycznego baletu Jezioro Łabędzie Czajkowskiego. W spektaklu baletowym biorą udział osoby niewidome, słabowidzące i poruszające się alternatywną motoryką, dla których przygotowania do Łabędzi były pierwszą stycznością z tańcem i formą wyrazu poprzez ruch i przestrzeń.

osobaz

Reżyser zapewnił tym samym osobom z niepełnosprawnościami możliwość wyrażenia siebie i swoich uczuć w nowej dla nich formule, dając jednocześnie szansę do poznania formy sztuki, która była dla nich wcześniej zupełnie niedostępna.

osobaz

Spektakl podejmuje także istotne społecznie problemy wykluczenia, pokazując konieczność równego traktowania wszystkich osób, niezależnie od ich sprawności. W ten sposób kwestionuje także dominujące wyobrażenie o artystach, wyrażając przekonanie, że każdy może być twórcą kultury, niezależnie od ewentualnych ograniczeń czy uprzedzeń społecznych.

osobaz

Spektakl baletowy Tobiasza Sebastiana Berga okazał się artystycznym sukcesem – został nagrodzony podczas prestiżowego, międzynarodowego festiwalu FEDORA, określanym jako największy na świecie konkurs baletu i opery.

osobaz

 O Gosi 

Bohaterką spotu Osoba _z i uczestniczką spektaklu Łabędzie jest Gosia, z wykształcenia inżynierka, analityczka procesów biznesowych, studentka studiów podyplomowych z Zarządzania dostępnością, aktywnie zaangażowana w działania dostępnościowe na swojej uczelni. Kilkanaście lat trenowała lekkoatletykę w sporcie paraolimpijskim, a na studiach trenowała z osobami bez niepełnosprawności.

osobaz
osobaz

„Projekt Łabędzie pozwolił mi emocjonalnie pożegnać się ze sportem zawodowym. To było trudne, bo wraz z zakończeniem kariery, miałam poczucie utraty tożsamości. Dzięki Łabędziom uświadomiłam sobie, że może mogę robić coś więcej, że sport mnie nie określa. Tak samo, jak nie określa mnie niepełnosprawność. Łabędzie pozwoliły mi szerzej spojrzeć na świat i na to, co mogę robić, gdzie szukać nowych możliwości.”

 Patroni